Är du ny på jobbet som projektledare? Kanske är du ny i så väl rollen som ny i ditt projekt? Ibland så är vi till och med nya som projektledare på företaget vi är! Alldeles oavsett hur mycket ny du är så är det här inlägget för dig!

I det här inlägget tar vi upp fem saker som du behöver förhålla dig till redan första veckan som ny projektledare.

1. Bli inte för operativ, du får många chanser till det

Vi kan komma in som projektledare i en rad olika sammanhang och projektfaser där det är mer eller mindre naturligt att hitta en bra startpunkt. Du bör ganska snart försöka hitta en ingång till faktiska arbetsuppgifter där du får en naturlig introduktion till projektet och ledarskapet genom konkreta arbetsuppgifter.

Men välj rätt startpunkt!

Fortsätt läsa