Transaktionellt ledarskap – modellens för – respektive nackdelar

En transaktionell ledarskapsstil fokuserar på att hitta avvikelser från önskat beteende och prestanda hos medarbetare.  Organisationsformer och processer är viktiga verktyg för att åstadkomma ett effektivt arbetssätt och det värdesätts att medarbetare följer såväl organisationens ramar som fastslagna processer. Ledarskapsmodellen vilar på antagandet att det är egen vinning som driver vårt beteende och i relation … Fortsätt läsa Transaktionellt ledarskap – modellens för – respektive nackdelar