Litteraturtips – Genomgång av olika ledarskapsstilar

Det här är en ”måstebok” för den som är intresserad av ledarskap. Inte för att den ger djup inom ett visst område utan för att den ger översikt över en rad ledarskapsteorier.

Och den gör det bra!

Totalt avhandlas 15 ledarstilar.

Dessa beskrivs utifrån en mall som bland annat ger: Teori/modellgenomgång, typisk utkomst, styrkor, kritik, tillämpning, övningsuppgifter för självstudier, sammanfattning och referenser.

Det situationsanpassade ledarskapet beskrivs i kapitel fem, som omfattar 20 tättskrivna sidor.

Det tjänande ledarskapet beskrivs i kapitel 10 och omfattar 27 sidor.

Det här är en bok med akademisk tyngd och lysande struktur.

Trots det är den lättläst och fångar effektivt idéerna i olika ledarskapsstilar.

Du får referenser till företag som på något sätt använder, eller har försökt använda, olika metoder samt fallstudier och exempel.

Boken är dyr om du endast är intresserad av det situationsanpassade ledarskapet men jag rekommenderar boken

Kolla pris hos Adlibris nu!

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.