Senaste inläggen

VAd är en WBS

Kategori:

Verktyg för projektledaren

Vad är en WBS? Komplett guide!

En Work Breakdown Structure (WBS) är en metod eller verktyg som hjälper oss att bryta ned projektarbete i en struktur ... Läs mer

Vad är en milstolpe

Kategori:

Verktyg för projektledaren

Vad är en milstolpe? (Milestone) Komplett guide!

I projekt använder vi ofta milstolpar för att mäta projektets framsteg och progress. Det här inlägget är tänkt att besvara ... Läs mer

Kategori:

Jag som chef

Vad är och gör en mellanchef?

Om någon månad så börjar jag nytt jobb, som chef, och många har frågat om jag ska bli en klassisk ... Läs mer

Risk management

Kategori:

Praktiska tips och tricks, Vad gör en projektledare, Verktyg för projektledaren

Vad är risk management?

Riskhantering är en viktig del av projektledningens arbete. Riskarbetet börjar tidigt, redan i definitionsfasen av projektet, och växer sedan fram ... Läs mer

Vad är en risk?

Kategori:

Praktiska tips och tricks, Vad gör en projektledare, Verktyg för projektledaren

Vad är en risk och vad är en möjlighet?

En risk är en potentiell negativ händelse som kan leda till skada, förlust eller annat negativt resultat. Vi använder begreppet ... Läs mer

Vad gör en scrum master?

Kategori:

Ledarskapsstilar, Vad gör en projektledare

Vad gör en Scrum Master?

En Scrum Master är en nyckelroll när det kommer till att leda och styra team i ett Agilt sammanhang. I ... Läs mer

Risk Breakdown Structure

Kategori:

Praktiska tips och tricks, Vad gör en projektledare, Verktyg för projektledaren

Risk breakdown structure – RBS

I det här arbetet ska vi diskutera något som kallas Risk Breakdown Structure (RBS), vilket är ett sätt att strukturera ... Läs mer

Kategori:

Jag som ledare, Ledarskap, Vad gör en projektledare

Hur är en bra projektledare?

Vilka är kraven för att bli projektledare? Vilka färdigheter krävs för att bli projektledare? Här är en bra projektledare? Det ... Läs mer

Vad är en projektplan

Kategori:

Vad gör en projektledare

Vad är en projektplan? Vad ska den innehålla?

En projektplan är ett dokument som beskriver projektets mål, uppgifter och resurser. Dokumentet är tänkt att hjälpa projektledare och team-medlemmar ... Läs mer

Kompetensutveckling - Att välja ledarskapsutbildning

Kategori:

Utbildning och kompetensutveckling

Att välja ledarskapsutbildning

Hur ska vi resonera när vi vill utveckla oss som ledare? Hur läser vi vidare och hur väljer vi ledarskapsutbildning? ... Läs mer

Vad är en matrisorganisation

Kategori:

Vad gör en projektledare

Vad är en matrisorganisation?

En matrisorganisation är en företagsstruktur där det finns mer än en rapporteringsväg. Det innebär att anställda har mer än en ... Läs mer

Vad är ett projekt? Finns det alternativ?

Kategori:

Vad gör en projektledare

Vad är definitionen av projekt?

Många av oss har stött på begreppet projekt. Vi kanske gör ett arbete i skolan, är med i ett initiativ ... Läs mer

Kategori:

Ledarskapsstilar, Populärt

Empowered? Vad betyder egenmakt? Det här måste du veta!

Vad betyder egenmakt, vet du det? Vet du när du själv är empowered, eller vet du hur du själva kan ... Läs mer

Vad menas med företagskulltur

Kategori:

Ledarskap

Vad menas med företagskultur?

Företagskultur är den uppsättning värderingar, övertygelser och beteenden som tillsammans blir ett företags identitet. Det är företagskulturen som sätter tonen ... Läs mer

Måste mål vara realistiska

Kategori:

Att styra sig själv, Jag som ledare, Praktiska tips och tricks

Ska ett mål vara realistiskt?

Läser vi på lite om tankar och tekniker som beskriver hur vi ska formulera mål så se vi ganska snart ... Läs mer

Alternativ till SMARTa mål

Kategori:

Att styra sig själv, Ledarskapsstilar, Praktiska tips och tricks

Alternativ till SMARTa mål

I olika sammanhang så hamnar vi i situationer där vi behöver formulera och jobba med mål, eller målformulering som vi ... Läs mer

Kategori:

Jag som ledare, Ledarskapsstilar

Vad är bäst – Inre eller yttre motivation?

Vad är det bästa sättet att bli motiverad på, alternativt motivera någon annan på? Det är en fråga som är ... Läs mer

Kategori:

Jag som ledare, Ledarskapsstilar

Vad är inre och yttre motivation – Definition och exempel

Gör du någonsin något bara för att det är roligt eller känns bra? Om så är fallet så gör du ... Läs mer

Kategori:

Ledarskapsstilar

Skillnaden mellan transformativt och transaktionellt ledarskap

Den som är intresserad av ledarskap måste känna till skillnaden mellan transformativt och transaktionellt ledarskap. Transformativa ledare kan inspirera sina ... Läs mer

Personliga mål på arbetsplatsen

Kategori:

Att styra sig själv, Utbildning och kompetensutveckling

Personliga mål på jobbet: Så här sätter du bra mål!

Det är dags att ha utvecklingssamtal på jobbet och du vill komma förberedd med förslag på tänkbara sätt att utveckla ... Läs mer

Definition transaktionellt ledarskap

Kategori:

Ledarskapsstilar

Definition av transaktionellt ledarskap

Transaktionellt ledarskap är en typ av ledarskap som bygger på utbyte av belöningar och bestraffningar mellan ledare och följare. Denna ... Läs mer

Vad innebär transformativt ledararskap - Definition transformativt ledarskap

Kategori:

Ledarskapsstilar

Definition av transformativt ledarskap

Vill du bli en bättre ledare? Då ska du lära dig om hur det transformativa ledarskapet fungerar, forskning pekar nämligen ... Läs mer

För- och nackdelar med transformativt ledarskap

Kategori:

Ledarskapsstilar

Transformativt ledarskap – modellens för- respektive nackdelar

Transformativt ledarskap är en ledarstil som funnits i många år, men det till trots så är det kanske den ledarskapsstill ... Läs mer

Definitionen av ledarskap

Kategori:

Jag som ledare, Ledarskapsstilar

Definition av ledarskap och olika ledarskapsteoriers definitioner

I det här inlägget ska vi titta på några olika definitioner av ledarskap samtidigt som vi försöker besvara frågan ”vad ... Läs mer

Vad är flow?

Kategori:

Att styra sig själv, Populärt, Verktyg för projektledaren

Flow – Ett sätt att nå bättre resultat snabbare och enklare!

Flow är ett mentalt tillstånd som uppstår när vi är djupt koncentrerade och fokuserade. Det är ett behagligt tillstånd som ... Läs mer

Kategori:

Att styra sig själv, Praktiska tips och tricks

Så här blir du effektivare på jobbet och stressar mindre!

Har du för mycket att göra på jobbet och för lite tid att utföra jobbet på? Kanske beror det här ... Läs mer

Kategori:

Att styra sig själv

Vad innebär det att prokrastinera? Det finns minst 4 sätt att prokrastinera på!

Prokrastinering innebär att vi väntar med att göra något trots att vi vet att det kommer att orsaka problem. Vissa ... Läs mer

Tjänande ledarskap

Kategori:

Ledarskapsstilar

Tjänande Ledarskap – Komplett guide (Servant Leadership)

Tjänande ledarskap – Servant Leadership på engelska – handlar om en ledarskapsstil där ledaren sätter de anställda främst. Istället för ... Läs mer

Pomodoro-tekniken

Kategori:

Att styra sig själv

Komplett guide till Pomodoro-metoden (detta måste du veta)

Pomodoro-metoden är en teknik för tidsplanering, i syfte att öka den personliga effektiviteten, som har funnits sedan 80-talet. Systemet, som ... Läs mer

Kategori:

Praktiska tips och tricks, Verktyg för projektledaren

Att göra en SWOT-analys på sig själv kan vara underlag för kick-off, presentation eller nulägesanalys

Att göra en SWOT-analys på sig själv har sina klara poänger. SWOT-analysen kan vara en del i att lära känna ... Läs mer

Kategori:

Populärt, Verktyg för projektledaren

VRIO-analys: Utvärdera en affärsverksamhet snabbt och smart

VRIO-analysen är en teknik för att utvärdera en organisations resurser så att vi kan förstå de eventuella konkurrensfördelar som de ... Läs mer

Komplett guide för dig som ska göra SWOT-analys

Kategori:

Praktiska tips och tricks, Verktyg för projektledaren

Vad är en SWOT-analys och hur gör man en? Mall | Exempel | Förklaring |

Vad är en SWOT-analys och hur gör vi en SWOT-analys på bästa sätt? Det är frågorna som det här inlägget ... Läs mer

Kategori:

Ledarskapsstilar, Populärt, Praktiska tips och tricks

Maslows Behovspyramid | Teori | Praktik | Kritik | Alternativ |

Maslows behovspyramid, Maslows behovstrappa eller Maslows behovshierarki som den också kallas, är en modell som försöker beskriva vilka behov vi ... Läs mer

Positiv Psykologi

Kategori:

Jag som ledare, Populärt

Vad är positiv psykologi – För dig som ledare (och arbetskamrat)

Positiv psykologi är en inriktning inom psykologin som handlar om att uppmärksamma det positiva i livet och i hur människor ... Läs mer

Kategori:

Utbildning och kompetensutveckling

PMP eller IPMA certifierad projektledare – Nytta | Kostnad

I det här inlägget ska vi beskriva två metoder för dig att bli en certifierad projektledare. Vi ska jämföra för ... Läs mer

Att göra Gantt-schema

Kategori:

Praktiska tips och tricks

Göra ett Gantt-schema – Kompletta guide för bättre tidplan

Ska du göra ett Gantt-schema, vill du bekanta dig med uttrycket eller är du nyfiken på hur du kan göra ... Läs mer