Min chef får mig att må dåligt: En guide till att hantera en svår arbetsmiljö

Känner du att din chef får dig att må dåligt? Är du stressad, orolig eller till och med deprimerad på grund av din arbetsmiljö?

Du är inte ensam!

I det här inlägget kommer jag att djupdyka i tecken på en osund arbetsmiljö, hur en dålig chef kan påverka din mentala hälsa, och vad du kan göra åt det. Läs vidare för att få konkreta tips och råd.

Tecken på en osund arbetsmiljö

TeckenBeskrivning
Överdriven kritikKonstant negativ feedback utan konstruktiva lösningar.
Orimliga förväntningarArbetsuppgifter som är omöjliga att uppfylla inom givna tidsramar.
Brist på kommunikationIngen öppen dialog eller feedback från chefen.
FavoritismOjämn fördelning av arbetsuppgifter eller belöningar.
Trakasserier eller mobbningUpprepade negativa handlingar riktade mot dig eller andra.

Om du märker att dessa tecken inte bara gäller dig utan även andra kollegor, är det en stark indikation på att problemet ligger hos chefen och inte hos dig eller de anställda.

Personligt eller generellt?

Om du känner att ”min chef får mig att må dåligt”, är det viktigt att fundera på om det du upplever är personligt eller om det gäller alla underställda till chefen.

Om det är generellt, kan det vara enklare att adressera problemet kollektivt.

Det är också ofta enklare att förhålla sig till en dålig arbetsmiljö om det inte upplevs som något personligt.

Hur en dålig chef påverkar din mentala hälsa

En dålig chef kan ha en förödande effekt på din mentala hälsa.

Det handlar inte bara om stress och ångest, utan även om långsiktiga effekter som depression och utmattningssyndrom.

”Chefen får mig att må dåligt” är inte bara en känsla, det är en reell påverkan på din mentala välbefinnande. Det kan leda till sömnproblem, minskad produktivitet och till och med fysiska hälsoproblem som högt blodtryck.

Personliga erfarenheter: När ledarskapet sviker

Jag har själv varit där med flera chefer i rad som inte direkt fått mig att hoppa ur sängen på morgonen.

Det är skit!

Det är inte bara jobbet som blir lidande, utan hela ens livskvalitet påverkas.

Vad gjorde jag då för att komma ur detta? Jo, jag bytte jobb! Så här i efterhand kan jag inse att det egentligen inte fanns något annat alternativ för mig där och då.

Hur blev det då?

Det var ett riktigt lyft faktiskt, på många sätt. Man kan nog säga att jag var klar på min tidigare arbetsplats och det var befriande att byta miljö och se något annat.

Så hanterar du stress och press från chefen

När du är utsatt för belastning i någon form så gäller det att vara stark och kunna ha en distans till den utmaning du står inför.

Det är otroligt svårt, så det är ingen ”hurtig uppmaning” jag ger dig. Men trots det så är det sant!

Här är några saker du kan ta med dig för att stoppa den nedbrytning av dig som du upplever när du har en dålig chef.

Copingstrategier

  1. Andningsövningar: Lär dig att kontrollera din andning för att minska stress.
  2. Tidsplanering: Organisera dina arbetsuppgifter och ta regelbundna pauser.
  3. Socialt stöd: Prata med vänner, familj eller kollegor om din situation.
  4. Professionell hjälp: Överväg att konsultera en psykolog eller coach.

Det råd jag ger alla som sitter i knipa är att försöka hitta någon extern person som kan hjälpa dem. Det gör jag utifrån egen erfarenhet.

Det är nästan alltid det råd man helt bortser från. Men jag står på mig, du blir så mycket starkare och klokare med en extern person som kan hjälpa dig.

Ta hand om dig själv

Förutom att använda copingstrategier är det viktigt att du tar hand om dig själv. Det kan inkludera allt från att äta rätt och motionera till att söka professionell hjälp.

Jag har själv erfarenhet av att meditera när jag har genomgått svåra situationer i mitt arbetsliv. Meditation är inte för alla, men det ger dig perspektiv till dina tankar och skapar lite av en fristad.

Om du känner att ”vad gör man åt en dålig chef?”, bör du inte tveka att sätta dig själv i första rummet. Tänk på det!

Vad säger arbetsrätten? Dina rättigheter som anställd

Du har rättigheter, men det betyder inte alltid att konflikt med chefen och arbetsgivaren är den bästa lösningen. Ibland kan det vara mer skadligt för dig och din karriär att ta strid. Det är viktigt att väga för- och nackdelar och stämma av med några människor du litar på.

Facklig företrädare som stöd

Om du är medlem i ett fackförbund har du möjlighet att ta hjälp av en facklig företrädare. De kan ge dig råd om hur du bäst hanterar situationen och kan även agera som medlare mellan dig och din arbetsgivare. Fackliga företrädare har erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och kan vara en värdefull resurs i en svår situation.

När och hur du ska ta upp problemet med HR

Det är ofta svårt att ha en öppen och ärlig dialog med HR. De har företagets intressen i åtanke, och det kan vara en utmaning att få dem att se saker ur din synvinkel. Du kan inte heller räkna med att du går till HR och får ”rätt”.

Det finns sällan något rätt eller fel när det kommer till mänskliga kontakter.

Förbered dig väl, ha dokumentation på händelser och var tydlig med dina känslor och upplevelser när du pratar med HR.

Fallgropar att undvika när du adresserar problemet

Var försiktig med hur du framför dina klagomål. Undvik att vara för emotionell eller anklagande. Fokusera på fakta och var så objektiv som möjligt.

Så söker du stöd: Råd och resurser

Företagshälsovården kan vara en bra resurs när du känner dig pressad eller stressad på jobbet. De kan erbjuda professionell hjälp och verktyg för att hantera din situation.

Att fatta beslutet: Stanna kvar eller söka nytt jobb?

Om företagskulturen är sund men det är chefen som är problemet, kan det vara lättare att få rätt. Men om chefen är ”offret” för en osund företagskultur, kan det vara svårare att se en förändring. I sådana fall kan det vara klokare att söka sig till en ny arbetsplats.

Från dåligt till bättre: Återhämtning och framsteg

Oavsett om du väljer att stanna kvar eller söka nytt jobb, är det viktigt att fokusera på återhämtning. Ta lärdom av erfarenheten och använd den för att skapa en bättre framtid för dig själv.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar