Vad är och gör en mellanchef?

Om någon månad så börjar jag nytt jobb, som chef, och många har frågat om jag ska bli en klassisk mellanchef.

Jag har hört begreppet mellanchef många gånger tidigare men aldrig ställt mig frågan vad är en mellanchef och vad gör en mellanchef.

Men nu är det viktigt att jag reder ut det här, för det just en sådan chef mitt-i-mellan jag ska bli!

Vad finns det för olika typer av chefer i en organisation

Vi brukar prata om tre chefsnivåer:

  • Första linjens chefer
  • mellanchefer och
  • toppchefer.

Vi kallar alltså alla typer av chefer som har chefer under sig så väl som över sig – om det inte är VD eller motsvarande – i organisationsschemat för mellanchefer.

Skämtsamt, men helt felaktigt, brukar man säga att mellanchefer är jeans och kavaj. Lite prydligare än resten av personalen men inte redo att gå i kostym.

Exempel på mellanchefer

Avdelnings-, kontors-, plats-, områdes- och affärsområdeschefer är alla exempel på mellanchefer.

Programchefer, som ansvarar för ett visst program, eller flera kan också räknas som mellanchefer.

Vanligtvis så leder mellanchefen andra ledare genom exempelvis en ledningsgrupp. Men det är inte ovanligt att det också finns direkt underställd personal till en mellanchef.

Vad är en mellanchef?

De exakta arbetsuppgifterna för en mellanchef varierar utifrån hur olika bolag valt att organisera sig och var i hierarkin en person är mellanchef, men det finns några delar som brukar vara gemensamma:

  1. Mellanchefen fokuserar mindre på rena personalfrågor. Det gör första linjens chefer.
  2. Mellanchefen fokuserar på att realisera övergripande mål avseende exempelvis rekrytering och lönsamhet.
  3. Mellanchefen stödjer och bidrar i det strategiska arbetet som görs av toppchefer.

En mellanchef kan vara funktionsinriktad, exempelvis som HR-chef, eller mer affärsorienterad som exempelvis affärsområdeschef.

Vad gör en mellanchef?

En mellanchef är såväl chef som ledare. En mellanchef kan – och gör det ofta – jobba med enskilda medarbetare, så som exempelvis coach och mentor, men vi förväntar oss att en mellanchef också sätter bredare avtryck i organisationen.

Det kan gälla kultur, arbetssätt eller lönsamhetskrav.

En mellanchef ska kunna leda och utveckla hela organisationen via sina underställda chefer och genom eget arbete.

För det krävs goda kunskaper i ledarskap, kommunikation och konflikthantering.

En mellanchef ska också kunna företräda en större organisation, exempelvis sin avdelning, i dialog med toppchefer, men också kunna företräda organisationen i dialog med enskilda.

Som vi nämnt tidigare så jobbar en mellanchef ofta med att förbättra verksamheten och/eller lönsamheten vilket ställer stora krav på analytisk förmåga, problemlösningsförmåga och strategiskt tänkande.

Vad tjänar en mellanchef?

En mellanchef tjänar oftast relativt bra. Enligt Yrkeskollen.se så är snittlönen för 2023 65 100 kronor i månaden.

Det naturligtvis endast en indikation min personliga erfarenhet är att lönerna för mellanchefer kan vara upp emot det dubbla inom vissa typer av bolag. Lönen varierar också kraftigt beroende på vilken roll mellanchefen faktiskt har.

Vad är en mellanchefs utmaningar?

En mellanchef ska kunna hantera höga krav från såväl högre chefer som från personal.

Personen måste vara bra på att fatta beslut vilket kan kräva mod, kompetens och en förmåga att förankra de beslut som fattas.

En mellanchef måste kunna arbeta med en viss mån av osäkerhet i underliggande data och strategiskt kunna hantera risker.

Vill du bli en mellanchef?

Det finns inge någon direkt utbildning till mellanchefsrollen, men för många mellanchefsjobb idag krävs högskoleexamen.

I många fall krävs erfarenhet inom ett visst område, men utöver det har många mellanchefer vidare utbildning inom exempelvis ekonomi och affärsplanering.

Det är också vanligt att mellanchefer gått, eller går, i någon form av ledarskapsprogram i syfte att fungera som goda förebilder för medarbetarna i organisationen.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar