Hur tydligt uttalad är företagskulturen på din arbetsplats?

Skulle jag kunna komma in på din arbetsplats och läsa om er företagskultur i ett internt dokument?

Kan jag som extern person – som potentiell kund eller arbetssökande –  ta del av er kultur och förstå hur hur ni jobbar och tänker?

Eller sitter det i väggarna, i så fall är det någon som muntligen kan återberätta hur ni tänker och gör?

Eller finns det inget alls?

Kulturen och agerandet i ett företag kan vara en stor konkurrensfördel då det påverkar människors förmåga att prestera; avgör vad som ska prioriteras; lägger grunden för produktiviteten; sätter tonen för ständiga förbättringar samt påverka personalomsättning och sjukfrånvaron.

Kulturen avgör också i slutänden vem som jobbar på företaget och hur de människorna agerar i stort som smått.

Men vem eller vad bär kulturen?

Hur synliggörs den?

Hur hålls den levande?

Hur stolta är ni över er kultur?

Att jobba i ett företag eller en organisation som inte har någon tydlig kultur eller något ledarskap alls är relativt tråkigt.

Jag har jobbat i en sådan organisation tidigt i min karriär och trivdes inget vidare.

Jag har också arbetat i organisationer som haft en ganska tydlig företagskultur som man lagt relativt mycket tid på att hålla levande.

Det är ofta intressant och utvecklande.

Jag har också verkat i organisationer som har en ganska schizofren inställning till sin egen kultur, inte minst svenska industriföretag, som kan ha väldigt positiv syn på individen och sitt svenska arv – där medarbetarna är viktiga tillgångar – samtidigt som man blandar det med ett väldigt transaktionellt ledarskap.

På senare år har det dykt upp en rad företag som är väldigt öppna med sin kultur och som relativt öppet missionerar för sina värderingar och tankesätt.

Google är kanske de mest kända, men jag inspireras mycket av ett företag som heter Buffer som aktivt och transparent jobbar med sina ledarskapsfrågor via webben och sociala medier.

Vi kan exempelvis läsa om vad de gör när de håller interna möten, hur deras lönepolicy fungerar och hur de ser på samverkan i team.

Ett annat exempel på ett företag som ser det som ett av sina ”missions” att diskutera och verka för en sund företagskultur även utanför företaget är ett mjukvarubolag som heter Basecamp.

På samma sätt som Buffer har de en extern blogg där man arbetar med sin företagskultur i stort som smått.

Grundarna är också aktiva i att skriva böcker kring företagskultur och företagande och agerar gärna offentligt för att diskutera företagande, inte minst från ett ledarskapsperspektiv.

Om du har tid över kan jag verkligen rekommendera videon nedan. Ge den några minuter i början så ….

Naturligtvis är den här frågan lika relevant för projekt som för företag.

Den gäller organisationer i allmänhet där människor ska samverka.

Hur jobbar du med er kultur?

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar