Synen på din och andras tid

En av Youtubes mest kända skapare, Casey Niestat, har i en av sina senaste videon ett inslag där han pratar om hur han ser på sin tid, sin kalender och hur han vill få långa sammanhängande perioder under dagen där han kan jobba.

Ta gärna en titt på inslaget. Videon startar där det roliga startar och kommer endast ta någon minut av din dag.

Casey gör film, men tankarna han har är lika relevant för den som bygger möbler; programmerar; skriver avtal; författar specifikationer eller filar på ett viktigt brev till en underleverantör.

Det finns två delar i det han säger som jag tycker är värt att  ta fasta på.

  1. När vi ska göra något ”större” vill vi ha längre tidsperioder där vi inte blir avbrutna.
  2. Chefer och utförare har olika syn på tid.

Låt oss studera de två delarna var för sig en stund för att sedan göra en summering på slutet.

Att jobba utan att bli avbruten

Jag tror alla som suttit i en modern kontorsmiljö, kanske i ett öppet kontorslandskap med hög packningstäthet, med kalendern fylld av möten, någon gång längtat efter längre perioder där det faktiskt går att göra eget jobb.

Några har identifierat perioder där de lättare får ostörd tid, för de flesta är de perioderna tidig morgon eller kväll, och de försöker lägga en del av sin arbetstid där.

Det finns de som bokar in egen tid i kalendern, det finns de som jobbar hemifrån och det finns säkert många knep att ta till utöver det.

Men jag tror det finns mer än goda råd med tips och tricks att hämta här.

Det finns nämligen mycket som pekar på att vi som ledare ska jobba för att säkra att arbetsmiljön ger människor längre perioder av sammanhållande arbete.

Det kan göras på många olika vis, men börjar i insikten att det finns en ledaraspekt här.

I boken Positive Psychology at Work så diskuteras begreppet ”flow” utförligt.

Det finns en rad faktorer som måste falla på plats för att vi ska uppleva flow, men ett absolut villkor är att vi får en längre period av tid i vårt arbete utan allt för många avbrott.

Att uppleva flow är något som vanligtvis uppfattas som mycket positivt för människor och undersökningar visar att förändringar på en arbetsplats som gör det möjligt för människor att uppleva just flow i sitt arbete, uppfattas som mycket positivt.

Dessutom ökar produktiviteten markant.

Olika syn på tid

I videon är Casey inne på att chefer/ledare och de som skapar ser på tid på olika vis. Jag tycker helt klart att han har en poäng!

Tyvärr så möts två världar här.

Vi som ledare ser styrkan i att människor hjälper varandra, är välinformerade och att svarstiden är kort då det gäller viktiga frågor och aktioner.

Team och människor ska vara agila, det är vår tids sanning.

Det finns också en trend där många vill fördela ut ledarens vardag till de som skapar.

Skälet kan vara att man vill minska antalet ledarnivåer eller så är det en del i en strävan efter delaktighet.

I det här perspektivet är det en balansgång som inte alls är så självklar hur den ska se ut. Jag är ju av åsikten att över tid så trumfar effektivitet allt!

Om vi får ner vår verksamhets kraft i backen så finns alla förutsättningar för nöjda kunder, medarbetare och chefer.

Att de som skapar får möjlighet att göra det på rätt sätt är en nyckelfaktor i effektiva organisationer.

Summering

Jag kan känna att synen på arbete i det moderna kontorslivet ibland försvinner i alla vardagssysslor, möten och avbrott som blir. I det syndar jag ibland som ledare och smittar min omgivning med samma problem.

Det finns några saker jag vill lyfta fram här. Den första handlar om att skapande kräver längre perioder av tid. Den insikten kan användas på flera sätt.

Jag kan se när jag själv ska skapa något och förstå att det kräver att vissa förutsättningar. Jag kan också se och förstå när andra har sina block av tid som de behöver.

Men jag vill också peka på att det finns en ledarutmaning och möjlighet här.

Vi kan som ledare göra skillnad genom att skapa förutsättningar för våra medarbetare och oss själva att få rätt tid med rätt kvalité.

Hur, kanske du tänker? Men det får bli ett annat inlägg!


Flera inlägg i samma kategori

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar