Projekttriangeln: Konsten att balansera tid, kostnad och kvalitet

Vad är projekttriangeln och vad kan den lära oss? Det ska vi prata om här, tillsammans med några alternativa metoder som används för att prioritera mellan olika aspekter i ett projekt.

Vad är projekttriangeln?

Varje projekt har tre grundläggande aspekter måste hanteras av projektledaren och projektets styrgrupp: tid, kostnad och kvalitet.

Det är vanligt att vi låter de olika aspekterna vara de tre sidorna i en triangel och då har vi skapat det som kallas projekttriangeln.

Projekttriangeln är en visuell representation av de kompromisser som behöver göras i ett projekt och projekttriangeln säger att vi kan klara av att kombinera två aspekter, exempelvis tid och kvalité men att vi då måste låta kostnaden vara av lägre prio.

Se bilden här nedanför.

Projekttriangeln med ett projekts tre aspekter: Tid, ekonomi och kvalité.

Min erfarenhet säger att det svider enormt för chefer och organisationer när de måste prioritera, men det är absolut nödvändigt att projektet och dess styrgrupp är överens om synen på projekttriangeln.

Min åsikt är att prioriteringarna ska stå i projektplanen.

Skälet till det – och hela poängen med att ta fram projekttrianglen – är att det måste finnas en prioriteringsordning där det går att fokusera på två aspekter. Men då måste den tredje aspekten bli underordnad.

Om vi prioriterar tid och kvalitet så blir den tredje delen – i det här fallet ekonomi – underordnad. Det är en motstående sida i triangeln.

Bilden här nedanför beskriver hur flödet ser ut i ett projekt där vi prioriterar tid och kvalitet före kostnad.

Flödesdiagram över ett projekt som prioriterar tid och kvalitet före kostnad.

Det finns olika sätt att rita projekttriangeln på och alla använder inte kvalitet utan något annat begrepp som:

 • Innehåll
 • Omfattning
 • Resultat

Det ändrar inget principiellt. I min värld så är kvalité en del i resultatet i ett projekt. På samma sätt styrs omfattningen på jobbet beroende på vilken kvalité man vill uppnå och den tolkningen brukar delas av de flesta.

Tid och kostnad är alltid delar i projekttriangeln.

STR-modellen

Projekttriangeln går att se som en abstraktion av en matematisk modell där en del i triangeln är en funktion av de andra två aspekterna.

Det är samma sak som att säga att du inte kan styra alla tre aspekterna oberoende av varandra utan att den tredje aspekten följer av valen som görs kring exempelvis omfattning och kostnad.

En mer matematisk syn på projekttriangeln, som vi kort beskriver ovan, kallas STR-modellen.

Är projekttriangeln den absoluta sanningen?

Inom projektledning så ändras metoder och projektmodeller med tiden. Ibland på goda grunder, ibland för att det är trendigt att vara på ett visst vis.

Med det sagt så har jag aldrig hört någon motsäga projekttriangeln. Tvärtom så är relationen tydlig i Agila metoder, för att välja ett exempel, där fokus ofta är på att hålla tid. I sådan sammanhang jobbar man istället med omfattning.

Möjligtvis är just begreppet omfattning mer populärt än kvalité just nu, men som vi är inne på så ändrar det inget fundamentalt.

Projektprioriteringar är inget vi kan komma undan. Projekttriangeln gör det möjligt att sätta upp ett ramverk för prioriteringarna.

Stjärnformade modeller

Däremot finns det en utökad sexstjärning version – två trianglar som satts samman – beskriven i PMBOK 4.0 som är en form av handbok för projektledare.

Där pratar man om två trianglar

 1. Input-Output triangeln
  • Omfattning
  • Kostnad
  • Tid
 2. Processtriangeln
  • Risk
  • Kvalité
  • Resurs
Utökad sexstjärning projekttriangel.

Du använder den sexstjärniga modellen på samma sätt som den triangeln, men den ger ytterligare stöd i tanken.

Här kan vi exempelvis se, som tidigare, att det går bra att fokusera på tid och kostnad. Modellen säger då att resurs är en viktigt del i den ekvationen.

Fler resurser kan dock påverka riskläget eller kvalitén.

Här kan vi också se att kvalité och omfattning blivit närliggande aspekter men olika.

Summering projekttriangeln

Projekttriangeln ett grundläggande begrepp inom projektledning.

Projekttriangeln handlar om hur vi balanserar tid, kostnad och kvalité. Förståelse för hur aspekterna hänger ihop gör det möjligt att göra välgrundade kompromisser och optimera projektresultaten.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar