Att välja ledarskapsutbildning

Hur ska vi resonera när vi vill utveckla oss som ledare?

Hur läser vi vidare och hur väljer vi ledarskapsutbildning?

Jag tänkte dela med mig av mina erfarenheter som handlar om allt från kurser, certifiering, egna studier, bloggande och universitetsstudier och ge dig lite inspiration till att utveckla din projektledarkompetens.

Att välja ledarskapsutbildning – Vad vill du lära dig?

Det finns olika sätt att se på utbildning, i synnerhet i ett yrkessammanhang. Här nedanför beskriver vi ett vanligt tankesätt kring hur vi kan se på kompetensutveckling.

Vill du:

  • Förbättra och utveckla befintliga kunskaper?
  • Lära helt nya kunskaper?
  • Öka din egenmakt och självförtroende?
  • Lära dig nya metoder och arbetssätt?
  • Lära känna dig själv?
  • Utveckla förmågan att styra dig själv?
  • Utveckla förmågan att påverka andra?

Lite beroende på vad du svarar ovan så finns det bättre eller sämre metoder för att vidareutbilda sig.

Vi återkommer till det alldeles strax här nedanför.

Men innan vi kommer dit så tänkte jag att vi skulle diskutera vad som är viktigt att kunna och veta som ledare.

Att välja ledarskapsutbildning – Vad är viktigt att kunna?

Dina kunskapsbehov skiljer sig lite åt beroende på om du vill bli formell chef eller projektledare.

I båda rollerna så agerar du som ledare – där är likheterna stora – men chefen har dessutom ett formellt ansvar och hanterar exempelvis rehabilitering och personalfrågor som är kopplade till lagar och avtal.

En projektledare har å andra sidan vanligtvis mer komplex planering, uppföljning och krav på ordning och reda när det kommer till ekonomin.

Det är också vanligt att projektledare hanterar kontrakt och förhandlingar i en helt annan omfattning än första linjens chefer (det är de som inte har någon chef under sig utan sitter längst ner i chefshierarkin.).

En annan sak som spelar stor roll när vi pratar utbildning eller vidareutbildning är också var du befinner i din karriär.

Tidigt i din karriär behöver du skapa dig grundläggande färdigheter och det kan finnas stora behov av att lära sig metodik – så som Agila metoder – eller verktyg så som MS Project.

Lite längre fram i karriären handlar mycket om förmåga att styra och påverka såväl organisation som individer.

Om du vill hitta lite inspiration rekommenderar jag bloggens inlägg där vi definierar ledarskap. Där går vi igenom många olika ledarskapsteorier.

Olika metoder att vidareutbilda sig som projektledare

Om vi går tillbaka till punktlistan vi hade i inledningen och resonerar kring den så tycker jag att vi kan hitta intressanta insikter, se i tabellen nedan.

UtvecklingMetodKommentar
Förbättra och utveckla befintliga kunskaper?Spetsiga kurser, läsa böcker, eget arbete.Du vet vad du vill lära dig. En viktig del är att hitta metoder för att göra det. Jobba inte bara med dina svagheter!
Lära helt nya kunskaper?Breda kurser, projektledarcertifiering, breda universitetskurser.Om du vill lära dig vilka områden du helt saknar kunskap inom så har breda kurser sin plats.
Öka din egenmakt och självförtroende?Nätverka inom företaget. Be att få arbetsrotera.Att lära sig ”hur man gör” eller ”vem som man pratar med” för att åstadkomma resultat gör underverk för ditt självförtroende.
Lära dig nya metoder och arbetssätt?Kurs, gärna för flera i organisationen om ni ska implementera ett nytt arbetssätt.Metodikstöd från externa konsulter kan göra underverk om ni ska förändra något specifikt arbetssätt.
Lära känna dig själv?För detta finns väldigt bra kurser.Utmanande, men i mitt tycke något oklar nytta ibland.
Utveckla förmågan att styra dig själv?Coaching.
Utveckla förmågan att påverka andra?Bredda dig inom ledarskap och förbättra förmågan att kommunicera.Jag föredrar universitetsstudier före kurser – via kommersiella aktörer – när det kommer till frågor om ledarskap.
Förslag på olika sätt att öka kunskap och förmåga.

Tabellen ovan ger dig förhoppningsvis några idéer till hur du kan bredda din kompetens.

Det finns många olika metoder för att lära sig mer eller nya kunskaper, men som du ser så underlättar det ha en idé om hur du vill bredda eller fördjupa din kompetens.

Läs gärna vårt inlägg om personlig utveckling på jobbet där vi diskuterar hur du kan sätta mål för din kompetensutveckling.

En personlig reflektion är att traditionella kurser – via kommersiella aktörer – verkar tappat lite av sin lyskraft när det kommer till utbildning. Jag har på senare år jobbat på flera företag där vi haft fri tillgång till stora kursleverantörer online.

I det sammanhanget har ”kunskapen” blivit gratis och utmaningen har istället blivit att hitta tid för kompentensutveckling och att göra det på ett bra/trevligt vis.

Att välja ledarskapsutbildning – Gör det som är roligt!

Jag har läst ledarskapskurser på universitetet, främst inom psykologi, och det har varit extremt intressant och belönande.

Jag har dessutom lärt mig massor som inte direkt handlar om ledarskap i samband med att jag läst och studerat.

Utbildning är lite som träning, vi kan ha mål och önskningar men den bästa utbildningen/träningen är i slutänden den som faktiskt utförs.

Så gör det inte för svårt!

Att välja ledarskapsutbildning handlar inte bara om att täcka kunskapsluckor och förbättra sitt CV, det handlar också om att utveckla sina styrkor och om att ha kul på vägen fram.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar