Personliga mål på jobbet: Så här sätter du bra mål!

Det dags att sätta utvecklingsmål på jobbet du vill komma förberedd med förslag på bra och relevanta personliga mål!

Men hur?

Lugn, vi hjälper dig hitta bra och meningsfulla personliga mål på jobbet?

Hittar vi inte rätt så är risken stor att vi kopierar en annan persons mål, eller så riskerar vi att hamna med ett mål som inte passar oss eller de intressen vi har.

I det här inlägget ska vi hjälpa dig ett hitta en struktur som hjälper dig att resonera kring personliga mål på din arbetsplats och vi kommer också ge exempel som kan fungera som utgångspunkt för dig när du skapar dina personliga mål tillsammans med din chef.

Översikt – Olika typer av personliga mål på jobbet

De förslag till personliga mål på jobbet som vi kommer diskutera nedan tillhör på ett eller annat vis följande kategorier av mål.

MålkategoriBeskrivning
UtvecklingsmålMål som syftar till att utveckla dina färdigheter, kunskaper eller erfarenheter.
PrestationsmålMål som syftar till att förbättra din prestation på jobbet.
KarriärmålMål som syftar till att utveckla din karriär och främja din professionella utveckling.
BalansmålMål som syftar till att upprätthålla en balans mellan arbete och privatliv.
HälsomålMål som syftar till att förbättra din hälsa och välbefinnande.
BeteendemålMål som syftar till att förändra beteenden och minska risken för att fastna i meningslösa tankeloopar.

Vad är personliga mål på jobbet och varför ska du ha dem?

Många arbetsgivare jobbar med sin personal utifrån att de gemensamt med personalen vill hitta in personliga mål för sina medarbetare.

Det finns goda skäl till detta då personliga mål hjälper till att fokusera, utveckla och motivera anställda.

Så din arbetsgivare drar nytta av att du har personliga mål – det är exempelvis en viktig del i ledarksapsstilar så som transformativt ledarskap – men rätt gjort så är bra personliga mål på jobbet en win-win lösning som gör att du som medarbetare upplever minst lika stora nyttor.

Det kan handla om utveckla färdigheter, få nya erfarenheter och kunskaper, kunna bidra mer effektivt till teamet eller organisationen, få erkännande eller helt enkelt känna sig gladare på jobbet.

En del människor tror felaktigt att personliga mål bör hållas åtskilda från yrkesmässiga mål, men så behöver inte vara fallet – det är faktiskt ofta bra att ha dem sammanlänkade om målen nu är något du ska jobba med och förankra med din chef.

Personliga mål ska vara för dig och utgå från dig, även om det är rimligt att de har bäring på ditt arbetsliv.

Det kan handla om att du vill jobba mot att bli befordrad, utveckla specifika färdigheter eller kunskaper, eller så kanske du vill växa i din roll och ta mer ansvar.

Det kan också handla om att hitta en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv, att bli friskare eller hälsosammare, att förbättra din förmåga att styra din tid och/eller din effektivitet så att du kan uppnå mer på kortare tid. Det kan i sig kan öppna för nya möjligheter i arbetslivet.

Vi kommer återkomma till vad du ska tänka på när du sätter dina personliga mål tillsammans med din arbetsgivare, men vi kan redan nu säga att det är viktigt att du inte bara fokuserar på dina svaga sidor och sätter mål om att bli bättre på det du är dålig på.

En bild med texten "Gör jobbet roligare". Syftet med bilden är att väcka tanken att personliga mål på arbetsplatsen ska vara en del i att göra arbetslivet mer intressant.
Personliga mål ska göra livet intressantare och roligare, inte vara märkliga måsten.

Ladda ner material – Läs, sprid och spara

Tack för att du prenumererar på Projektledarbloggens utskick.

Det är tänkt att med jämna mellanrum inspirera, utbilda och informera dig som är ledare och/eller chef.

Det ger dig också tillgång till extramaterial du kan ladda hem. Här nedanför är ett sådant exempel!

Bli en mer effektiv chef och ledare

Introduktion till time management och personlig effektivitet för dig som är ledare och/eller chef.

Ladda ned!

Olika typer av personliga mål på jobbet

Det är lätt att fastna i en tankebana där jobbet endast handlar om lön eller karriär. Tyvärr så visar forskning att högre lön och nya roller endast är kortsiktiga belöningar som inte ger så mycket på sikt.

Personlig utveckling har betydligt större potential att leda till att du får ett bättre arbetsliv under längre tid.

Här kommer lite förslag på områden som vi tycker är intressanta när det kommer till personliga mål i ett yrkessammanhang.

Förbättra dina färdigheter – Bemästra det du gör idag

Handen på hjärtat; bemästrar du det jobb du gör idag eller löser du uppgifterna tillräckligt bra för att saker och ting ska fungera?

Vi kan nästan alla bli bättre på att hantera datorbaserade verktyg (Excel, Word eller PowerPoint), skriva på tangentbord snabbare, hålla presentationer eller nätverka.

Eller varför inte lära sig mer om exempelvis riskhantering eller arbetssätt inom Agila metoder?

Nyckeln är att identifiera de områden där du vill förbättra dig inom och identifiera specifika åtgärder som utvecklar din kunskap.

Det kan exempelvis handla om att hitta en kurs, läsa artiklar eller bloggar inom området.

Själv tränar jag exempelvis maskinskrivning via den här mycket smarta webb-tjänsten då en stor del av mitt arbete handlar om att uttrycka sig i skrift.

Ofta kan du bli bättre på det du redan gör ganska enkelt, det krävs sällan dyra kurser eller massor av tid läsandes böcker, utan vi kommer ofta långt genom små kompetenshöjningar här och där löpande.

Lär dig nya färdigheter – Bredda din kompetens

Men ibland måtste vi öppna dörren till något nytt.

Du kanske vill lära dig ett nytt språk, marknadsföring i sociala medier, skriva för webben eller lära dig mer om en speciell programvara.

Ofta kan du hitta uppslag till helt nya kompetensområden genom att titta på vad som händer inom ditt område, företag eller bransch.

Sedan finns naturligtvis också de klassiska kurserna.

Hitta bättre balans mellan arbete och fritid

Har du svårt att koppla bort jobbet och slappna av helt och hållet när du inte arbetar, eller har du svårt att komma ifrån arbetsplatsen med alla måsten som måste fixas innan du går hem?

Du är inte ensam, men det finns också många metoder och strategier som du kan använda för att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Om det här är ett område som är intressant för dig så tycker jag du ska göra lite research och identifiera mål som kan passa dig.

Gör ditt arbetsliv mer flexibelt – Autonomi

Att öka kontrollen över hur, när och var du arbetar kan vara ett bra sätt att öka balansen mellan arbete och privatliv

Du kan också prova att arbeta hemifrån eller sommarstugan, vilket vissa uppfattar som väldigt positivt.

En helt annan infallsvinkel här handlar om att du kanske kan modifiera din roll något på arbetsplatsen så jobbet blir lite mer omväxlande.

Kanske kan jobba för att du i högre utsträckning själv kan variera dina arbetsuppgifter.

Lär dig mer om syfte och sammanhang kring ditt arbete

Vet du varför ditt företag finns och vad det försöker uppnå?

Kan du se hur ditt arbete bidrar till detta?

Vad vet du om era kunder och deras situation?

Ett ökad känsla av sammanhang, där förståelse för hur just ditt arbete är viktig del i helheten, bidrar alltid till en ökad känsla av syfte och ökad motivation.

Exakt vad du kan göra här beror på många faktorer, som vad ditt företag gör och vad det har för kunder, men tänk brett.

Hur kan du bredda din kompetens inom det här området.

Öka din egenmakt – Lär dig mer om hur företaget fungerar och skapa nätverk

Ett sätt att öka din känsla av kontroll över ditt arbetsliv är att lära dig mer om hur företaget fungerar.

Hur fattas besluten?

Vem fattar dem och varför?

Ju mer du vet, desto bättre förutsättningar har du att påverka i din roll.

Dessutom är nätverkande med andra anställda är ett utmärkt sätt att lära sig mer, få stöd och knyta värdefulla kontakter.

Om du ökar din egenmakt så känns ditt jobb mer belönande samtidigt som du blir mer effektiv.

Förbättra din förmåga att styra din tid

Inom området att planera, styra och effektivisera sitt liv finns massor av tankar och strategier.

Det handlar om allt från hur du använder aktionslistor och dagsplanerar smart, till hur du planerar och styr din tid mer övergripande.

Du kan läsa mer här i vårt inlägg om hur du blir mer effektiv på arbetet.

Eller varför inte sätta som mål att bli bekväm med att använda Pomodoro-metoden, där du arbetar i 25 minuter och sedan tar en fem minuters paus?

Prova nya arbetssätt

Pomodoro-metoden är ett exempel på arbetssätt som du kan prova.

Det arbetssättet passar bra tillsammans med idéer om att använda flow i arbetslivet.

Det finns många andra metoder och arbetssätt. Försök hitta ett som fungerar för dig och passar din arbetsstil.

Kanske kan du bredda tanken kring arbetssätt och komma överens med dina kollegor att prova nya sätt att planera och leda arbetet.

Inom det här området hittar du också metoder och verktyg, så som Kanban-tavlor, som kan vara värt att lära sig mer och och kanske prova.

Öka ditt välmående

Vi vet att vår fysiska och psykiska hälsa är en viktig komponent i arbetslivet, och det är också många som vill hitta sätt att förbättra sitt välbefinnande.

Personliga mål inom det här området kan exempelvis handla om ökad rörelse, avslappning, ordnade pauser och åtgärder för förbättrad sömn.

Om du kan hitta mål kring, och arbeta för, att öka ditt välbefinnande kommer du inte bara att må bättre.

Du kommer också bli mer produktiv när du arbetar.

Ändra ditt beteende

Att bryta ett beteende kan vara svårt, en också väldigt belönande.

I arbetslivet så kan ändrade beteenden leda till ökad produktivitet, bättre styrning av tiden vi har, bättre hälsa och bättre balans mellan arbetsliv och vila.

Beteenden kan också ligga till grund för konflikt.

Fundera på om du har något beteende som du skulle vilja förändra och sätt som personligt mål att jobba med det, kanske tillsammans med din chef.

Sätt personliga mål på jobbet som överensstämmer med dina värderingar

När du sätter upp personliga mål på jobbet är det viktigt att se till att de stämmer överens med dina värderingar och den du är.

Detta hjälper dig att hålla dig fokuserad och motiverad när du arbetar mot ditt mål, samt bidrar till en ökad känsla av sammanhang och mening.

Så identifierar du dina värderingar

Följande frågor ger dig insikt om dina värderingar.

 • Vad är viktigt för mig i livet?
 • Vad gör mig lycklig?
 • Vad brinner jag för?
 • Vilka är mina styrkor och svagheter?

Som vi var inne på så är det roligare och mer tillfredställande att jobba mot mål som harmoniserar med den du är och din personlighet.

Det kan till och med vara så illa att du rent av mår dåligt av att sträva mot mål som du inte kan göra till dina.

Exempel på personliga mål på jobbet

Här är några mer kontkreta exempel på personliga mål du kan sätta tillsammans med din chef eller för dig själv:

 • Lär dig mer om Excel eller Word och hur du kan använda funktionerna där smart.
 • Certifiera dig som projektledare.
 • Utveckla dina språkkunskaper.
 • Lär dig ett nytt verktyg inom ditt verksamhetsområde.
 • Lär dig ett nytt språk.
 • Läs våra tankar om att välja ledarskapsutbildning.
 • Gå en kurs för att lära dig hur en förhandlingsledare jobbar och vad som förväntas av dig i den rollen.
 • Bli bättre att säga nej till arbete som gör att du måste jobba övertid, och som påverkar din balans mellan arbete och fritid negativt.
 • Sätt ett mål att du tillsammans med din chef ska hitta former som gör det möjligt att jobba hemifrån tre dagar i veckan.
 • Ordna så att du får göra ett längre och mer omfattande studiebesök hos en av era kunder.
 • Ta tillsammans med din chef fram lämpliga aktiviteter/arbetsuppgifter som breddar ditt nätverk inom företaget.
 • Läs en bok om personlig effektivitet och planering.
 • Prova Pomodoro-metoden.
 • Börja göra lunchgympa

Men, som vi varit inne på tidigare, se till att de mål du väljer inte är någon annans som känns ointressanta eller som bara blir nya måsten.

Så här sätter du personliga mål på jobbet

Nog med teori, det är dags för dig att ta fram ett förslag på dina egna personliga mål.

Här är några tips för hur du kan göra:

 1. Skriv ner det du tänker och funderar kring. Det spelar ingen roll om saker är oklart eller om du är osäker på prioriteringar eller egna önskningar.
 2. Ge processen lite tid. Prata med andra, Googla lite och om du har tid så sov på saken.
 3. Jobba med målen. Ha dialog med din chef, dina arbetskamrater och din partner.
 4. Förbered mer än ett mål innan du och din chef bestämmer vad ni prioriterar.

I inledningen av inlägget fanns en sammanställning över de olika typer av mål vi diskuterat här. Använd gärna den som stöd.

Det här ska du tänka på när du sätter personliga mål

Se till att dina mål är realistiska och möjliga att uppnå.

Få saker får oss att tappa sugen mer än att ständigt känna att vi inte gör framsteg eftersom våra mål är för ambitiösa eller orealistiska.

På samma sätt bör du se till att dina mål inte blir triviala.

Om dina mål är för enkla kommer du snabbt att förlora intresset och motivationen eftersom de inte tillför något intressant eller speciellt.

Ett sätt att angripa det hela är att ha en del mål som är realistiska och några mer ambitiösa. Du kan läsa mer om den idéen här.

Håll dina mål specifika och mätbara. På så sätt kan du följa dina framsteg och hålla dig på rätt spår.

’Se till att dina mål är tidsbundna. Det hjälper dig att hålla dig fokuserad och motiverad när du arbetar för att uppnå dem.

Läs gärna på om SMARTa mål och hämta inspiration där. I det sammanhanget så tycker jag också att du ska läsa vårt inlägg där vi skriver om alternativ till SMARTa mål.

Om möjligt, försök att hitta en målkompis. Detta är någon som du kan dela dina mål med och som kommer att stödja dig i att uppnå dem.

Sist men inte minst: Titta inte bara på svagheter/brister och fokusera inte all kraft på det du är dålig på.

Utveckla, vårda och jobba vidare med det som du är duktig på och som får dig att må bra.

Summering – Personliga mål på jobbet

I den här artikeln har vi försökt inspiriera dig och försökt hjälpt dig hitta uppslag och idéer som du kan använda för att ta fram personliga mål på jobbet.

Vi har också lyft upp och några viktiga aspekter kring personlig utveckling, som vi tycker är värda att ta med sig in i arbetet med att sätta personliga mål.

Slutligen så har vi tittat på hur du kan formulera bra personliga mål genom att exempelvis använda metoderna för SMARTa mål.

Exempel på personliga mål som man kan sätta på jobbet?

 • Utvecklingsmål: Lära sig en ny färdighet, som att bli bättre på Excel.
 • Prestationsmål: Öka försäljningen med 10% under nästa kvartal.
 • Balansmål: Arbeta hemifrån två dagar i veckan för bättre arbetslivsbalance.

Hur förbereder jag mig bäst inför ett medarbetarsamtal där personliga mål ska diskuteras?

Kom förberedd med en lista på mål du vill uppnå och en plan för hur du tänker göra det. Var öppen för feedback och redo att diskutera.

Är det chefens eller medarbetarens ansvar att sätta personliga mål?

Det är en gemensam process. Medarbetaren bör komma med förslag, och chefen kan sedan hjälpa till att finjustera och godkänna målen.

Hur ofta bör man uppdatera eller revidera sina personliga mål?

Det är bra att granska sina mål regelbundet, gärna i samband med medarbetarsamtal, för att se om de fortfarande är relevanta och uppnåeliga.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som programledare inom försvarsindustrin i Stockholmsregionen.

Lämna en kommentar