Vad är intellektualiserande ledarskap? – Din guide!

Intellektualiserande ledarskap är en del av det som kallas transformativt ledarskap. Det är ett ledarskap som syftar till att utveckla medarbetarnas kompetens, kreativitet och självständighet. 

En intellektualiserande ledare utmanar och stödjer sina medarbetare genom att ge dem varierande och stimulerande arbetsuppgifter, situationer, tankar och förväntningar. 

En intellektualiserande ledare är också tolerant för olika arbetssätt och uppmuntrar initiativ och ansvarstagande.

Intellektualiserande ledarskap är viktigt eftersom det bidrar till att skapa en lärande organisation som kan anpassa sig till förändringar och utvecklas kontinuerligt. 

Samtidigt så är tanken att medarbetarnas motivation, engagemang, prestation och lojalitet ökar.  

Intellektualiserande ledarskap kan också leda till en högre nivå av innovation, ökad kvalitet och kundnöjdhet.

Intellektualiserande ledarskap är transformativt ledarskap

Transformativt ledarskap är en ledarstil som fokuserar på att engagera, inspirera och utveckla medarbetare. 

En transformativ ledare har en tydlig vision och förmedlar den på ett sätt som motiverar medarbetarna att sträva efter högre prestationer än de själva tror är möjliga.

En transformativ ledare visar också personlig omtanke och lyhördhet för varje individ och anpassar sitt ledarskap efter deras behov och potential.

Intellektualiserande ledarskap är en av de fyra dimensionerna av transformativt ledarskap, tillsammans med idealiserad påverkan, inspirerande motivation och individuell omsorg.

Intellektualiserande ledarskap handlar om att stimulera medarbetarnas kreativa förmågor och uppmuntra dem att tänka kritiskt, analytiskt och innovativt.

Intellektualiserande ledarskap: Så utvecklar du ett team

En intellektualiserande ledare vill skapa en kultur av lärande, kreativitet och innovation, genom att exempelvis:

  • Delegera uppgifter som utmanar och stimulerar medarbetare. Ge frihet när det kommer till att välja hur de vill lösa problemen och uppmuntra dem att testa nya idéer och metoder.
  • Ge feedback som är konstruktiv, specifik och uppskattande. Beröm dina medarbetare för deras insatser och framsteg, inte bara för deras resultat. Hjälp dem att identifiera sina styrkor och utvecklingsområden.
  • Skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö där medarbetare vågar ta risker, göra misstag och lära av dem. Visa att du själv är öppen för att lära dig nya saker och att du inte har alla svar.
  • Främja samarbete och kunskapsdelning. Uppmuntra dina medarbetare att diskutera, reflektera och utbyta erfarenheter med varandra. Anordna regelbundna möten där ni kan dela med er av era lärdomar, framgångar och utmaningar.
  • Ställ frågor som utmanar alla medarbetares antaganden, perspektiv och tankesätt. Hjälp dem att se saker ur olika vinklar och att hitta nya lösningar. Var nyfiken, intresserad och lyhörd för deras synpunkter.

Läs mer om ledarskap

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar