Effektiv arbetsdag – 5 tips för dig som vill bli effektivare på jobbet

Här är fem förslag som kan hjälpa dig till en effektiv arbetsdag:

  1. Planera och prioritera: Börja dagen med en lista över de uppgifter du behöver utföra och rangordna dem. Den här typen av to-do-listor hjälper dig att fokusera och tar bort en del av ”tyngden” som alla måsten kan skapa.
  2. Använd ”tidshanteringsverktyg”: Använd verktyg och metoder så som Pomodoro-metoden, to-do-listor eller tidsblock för att strukturera din dag. Mer struktur hjälper dig att arbeta i korta intensiva perioder och sedan ta pauser.
  3. Eliminera distraktioner: Identifiera de vanligaste distraktionerna på din arbetsplats och försök att minimera dem. Det kan vara att stänga av meddelanden på din telefon eller dator, använda hörlurar för att blockera oljud eller skapa en ändamålsenlig arbetsmiljö.
  4. Delegera uppgifter: Om möjligt, delegera uppgifter till kollegor eller teammedlemmar. Att delegera frigör tid och energi.
  5. Ta hand om dig: En viktig del av att vara effektiv på arbetsplatsen är att ta hand om sin egna fysiska och mentala hälsa. Se till att du får tillräckligt med sömn, äter hälsosamt, och motionerar regelbundet. Dessutom kan tekniker som meditation eller andningsövningar hjälpa dig att hantera stress och öka din koncentration.

Jag har jobbat mycket med min personliga effektivitet och har några egna knep, begrepp och tankar relaterat till tipsen ovan.

Planera mindre – jobba mer

Jag planerar gärna kommande arbetsdag dagen innan. För mig är det viktigt av flera skäl.

  • Det är bra att känna att jag har koll på morgondagen när jag går hem.
  • Jag planerar ogärna om.

Min erfarenhet utifrån att leda mig själv och andra är att rätt många lägger för mycket tid på att samla aktioner för att sedan planera och prioritera mellan dem.

Jag försöker göra en grov planering och sedan hitta metoder som ger mig största möjliga fart i arbetet.

Att ha planen för dagen klar när jag kommer till jobbet hjälper mig att fokusera på ”att göra” istället för att planera.

Läs gärna inlägget om tidsblock, som utvecklar det här tankesättet ytterligare.

Att jobba med Flow

Jag kan uppleva flow ganska tydligt när jag jobbar och det är belönande. En viktig del i det är att jag får möjligheten att fokusera vilket exempelvis Pomodoro-metoden hjälper mig att göra.

Läs gärna det länkade inlägget ovan och lär dig hitta flow eller läs på om idéerna kring tidsblock.

Läs vidare

Här kan du läsa mer om hur du blir effektivare på jobbet.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar