Vad är och betyder motivation?

Vad är motivation och vad betyder motivation för oss som människor. Hur påverkar den oss, och hur fungerar motivationen. Kan vi exempelvis vara högmotiverade jämt?

Läs vidare så får du se!

Vi tittar på allt från den faktiska betydelsen av ordet motivation, hur motivation påverkar oss och vi diskuterar varför livet ibland kan känns som en bergochdalbana.

Bild över en person som är motiverad. Han besvarar frågan vad är motivation, eller hur ser motivation ut.
Vad är motivation? Det är en bitvis komplex fråga samtidigt som vi alla vet när vi faktiskt känner oss motiverade.

Vad är motivation – Vad betyder motivation

Vad är motivation: Motivation är en inre drivkraft som får oss att agera eller utföra en viss handling. Det är känslan som gör att vi vill uppnå något, vare sig det är stora livsmål som att byta jobb, eller små uppgifter som att städa hemmet.

Ofta är ordet ”motivation” något vi alla pratar om, men vet vi verkligen vad det betyder? I grund och botten handlar det om viljan att göra något. Det är bränslet som får våra drömmar och planer att bli verklighet.

Motivation förväxlas ofta med empowerment, men det är två olika saker. Empowerment handlar om att ha kontroll och förmågan att fatta egna beslut, medan motivation är den drivkraft som får oss att faktiskt agera på dessa beslut. Med andra ord, empowerment ger oss ”verktygen”, medan motivation är ”bränslet” som får oss att använda dem.

För att förstå motivation bättre kan vi bryta ner det i två huvudkategorier:

 1. Inre motivation: När du gör något för att det känns bra eller givande för dig personligen. Till exempel att läsa en bok för att du älskar att läsa.
 2. Yttre motivation: När du gör något för att få en belöning eller undvika en påföljd. Till exempel att jobba hårt för att få en löneökning.

I inlägget Vilket är bäst – Inre eller yttre motivation diskuterar vi skillnaderna mer i detalj.

Det är viktigt att notera att motivation inte är en statisk kraft. Den kan variera från dag till dag och situation till situation. Det finns flera faktorer som påverkar vår motivation, och det är det vi kommer att utforska i detta inlägg.

Olika typer av motivation – Inre och yttre motivation

Typ av motivationDefinitionPositiv förstärkningNegativ förstärkning
Inre motivationMotivation som kommer från individens egna intressen, rädslor, passioner eller vilja.Känsla av tillfredsställelse när ett personligt mål uppnås.Undvikande av skam eller självkritik genom att fullfölja en aktivitet.
Yttre motivationMotivation som drivs av externa belöningar eller påföljder.Erhålla en bonus eller lönelyft efter väl utfört arbete.Utföra en uppgift för att undvika en bestraffning eller negativ konsekvens.

Positiv förstärkning handlar om att sträva eller agera utifrån belöningar.

Negativ förstärkning handlar om att sträva eller agera utifrån att undvika straff.

En person som känner sig motiverad efter att ha haft ett möte med en annan person.
Motivation är en ganska flyktig känsla. Vi kan känna oss motiverade att gå ner i vikt vid nyår eller efter att vi pratat med vår chef. Men det är bra om vi kan hitta alternativ till att vara beroende av vår motivation för att få saker gjorda.

Kan jag vara motiverad jämt?

Frågan om det är möjligt att alltid vara motiverad är både komplex och viktig.

Men kort sagt: Svaret är nej.

Motivation är en föränderlig kraft som går upp och ner beroende på en rad faktorer. Livet är fullt av utmaningar, och det är naturligt att känna sig omotiverad ibland.

Det som är viktigt att förstå är att det är helt okej att inte alltid vara på topp. Istället för att jaga ständig motivation, är det bättre att fokusera på att förstå vad som motiverar dig och hur du kan upprätthålla det över tid.

Det finns strategier för att förbättra din motivation, men det innebär inte att du alltid kommer att vara 100% peppad. Att acceptera det naturliga flödet av motivation kan faktiskt göra det lättare att hantera perioder av låg energi eller entusiasm.

En annan viktig insikt är att vi inte ska förlita oss allt för mycket på just vår motivation för att nå dit vi vill, exempelvis. Andra mekanismer som vanor och planering kan hjälpa oss att nå dit vi vill utan att vi behöver motivationen som drivkraft.

Vad är en motivator?

En motivator är en faktor som triggar eller underhåller din motivation. Motivatorer kan vara både konkreta och abstrakta och de kan komma från inre eller yttre källor. Det är i grund och botten det som får dig att agera, det som ger dig en anledning att göra något.

Exempel på motivatorer:

 • Mål: Ett klart och definierat mål kan vara en stark drivkraft.
 • Belöning: Det kan vara allt från ett erkännande till en finansiell bonus.
 • Passion: Ett personligt intresse eller en djup passion kan vara en stark inre motivator.

Förståelse för vad som motiverar dig kan hjälpa dig att fokusera din energi och tid på det som faktiskt betyder något för dig. Det är därför det är viktigt att identifiera och förstå sina egna motivatorer.

Hur påverkar motivation prestation?

Motivation och prestation går hand i hand. En hög grad av motivation kan ofta leda till bättre prestation, oavsett om det handlar om arbete, skola, eller personliga projekt. När du är motiverad är du mer fokuserad, energisk och villig att anstränga dig extra för att nå dina mål.

Viktiga samband:

 • Fokus: Motivation hjälper dig att koncentrera dig bättre, vilket direkt kan påverka din prestation positivt.
 • Uthållighet: En god motivationsnivå kan hjälpa dig att hålla ut längre i svåra eller tråkiga situationer.
 • Kreativitet: När du är motiverad, flödar ofta idéerna mer fritt, vilket kan leda till innovativa lösningar och bättre resultat.

Men det är också viktigt att notera att överdriven motivation kan leda till utbrändhet och stress, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på prestationen.

Som vi varit inne på tidigare så finns det andra sätt att hitta fokus, uthållighet och kreativitet på, utan att använda motivation som drivkraft. Ett tydligt sådant exempel är att uppleva flow.

Motivationsfaktorer

Det finns flera faktorer som påverkar motivation, och de kan variera från person till person. Det är ofta en kombination av dessa faktorer som avgör hur motiverad du är att utföra en viss uppgift eller nå ett visst mål.

Vanliga motivationsfaktorer:

 • Mål och ambition: Klart definierade mål kan fungera som en kraftfull drivkraft.
 • Feedback: Positiv feedback kan förstärka motivation, medan negativ feedback kan ha motsatt effekt.
 • Självkänsla: Hur du ser på dig själv och din förmåga att lyckas påverkar din vilja att göra en insats.
 • Social påverkan: Stöd eller press från omgivningen kan också spela en roll i din motivation.

Att förstå dessa faktorer kan hjälpa dig att identifiera vad det är som faktiskt driver dig och forma din omgivning så att du blir mer motiverad.

Hur man kan bli mer motiverad

Många undrar hur man kan bli mer motiverad i livet eller på jobbet. Här är några praktiska tips som kan hjälpa dig att öka din motivation:

 1. Sätt tydliga mål: Det är lättare att vara motiverad när du har något konkret att sträva efter.
 2. Dela upp uppgifter: Stora projekt kan kännas överväldigande. Dela upp dem i mindre delar och fokusera på en sak i taget.
 3. Hitta din passion: Om du brinner för något är det mycket lättare att vara motiverad.
 4. Sök feedback: Få en objektiv bild av din prestation, det kan vara en god motivationsboost.
 5. Belöna dig själv: Små belöningar under processen kan göra underverk för din motivation.

Läs gärna inlägget om hur du sätter personliga mål på jobbet. Om du känner för målen på jobbet så ökar sannolikt din motivation.

Närliggande begrepp

Motivation är ett välkänt begrepp, men det finns också andra termer och koncept som ofta nämns i samma andetag. Här är några:

 • Prokrastinering: Detta är motsatsen till motivation och beskriver tendensen att skjuta upp saker.
 • Empowerment: Detta handlar om att ge individer eller grupper de verktyg och befogenheter de behöver för att effektivt kunna utföra uppgifter.
 • Ambition: Detta är en stark önskan att uppnå något, ofta större mål eller framgång.
 • Drivkraft: Detta är den inre energin eller impulsen som får dig att agera.
 • Behov: Detta är de grundläggande eller komplexa önskningar och nödvändigheter som driver en individ att agera.
 • Sociala förväntningar och beteenden: Ibland gör vi saker för att vi förväntas göra dem. Vi gifter oss i kyrkan och bjuder in till födelsedagsfest.

Maslows behovspyramid och dess relation till motivation

Maslows behovspyramid är en teori inom psykologin som ofta diskuteras i samband med motivation.

Teorin föreslår att människor har en hierarki av behov som måste uppfyllas i en viss ordning: fysiska behov, säkerhet, kärlek och tillhörighet, självaktning, och självförverkligande.

Om grundläggande behov som mat och säkerhet inte är uppfyllda, blir det svårt att fokusera på högre behov som självaktning och självförverkligande. I det här fallet skulle vi säga att vi inte är motiverade att förbättra självaktning och jobba på självförverkligande.

Summering – Vad är motivation

Efter att ha utforskat motivationens olika aspekter, från dess definition till faktorer som påverkar den, hoppas vi att du nu har verktygen för att analysera din egen eller andras motivation. Vi har även tittat på närliggande begrepp som Maslows behovspyramid för att ge en mer heltäckande bild. Nu är det dags att ta nästa steg: använd den kunskapen för att göra positiva förändringar i ditt liv.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar