Gör en SOAR – för dig själv eller som del i att lära känna varandra

Har du kommit i kontakt med begreppet SOAR någon gång? Det är en förkortning som står för Strengths, Opportunities, Aspirations and Results.

På svenska blir väl översättningen närmast: Styrkor, Möjligheter, Strävanden och mål samt resultat. I det här inlägget ska vi reda ut hur du gör en SOAR med dig själv i fokus.

Vi ska också tipsa om hur du kan använda en SOAR – din egen eller andras – i olika sammanhang.

Här hittar du en mall för din SOAR
Här hittar du en presentation och en mall som hjälper dig att göra din första SOAR.

SWOT på dig själv

Varför stanna där förresten? Distribuera materialet till dina medarbetare och be dem förbereda sin SOAR inför exempelvis en kick-off.

Det finns en betydligt mer känd metod som kallas SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats som är ett strategiskt verktyg för att genomlysa viktiga aspekter i en verksamhet.

Ofta hålls någon form av SWOT workshop – kanske med fokus på ett företags affärsidé eller en kommande produkts framtida möjligheter – och resultatet redovisas sedan i punktform under respektive kategori i exempelvis företagets affärsplan.

En SOAR är en SWOT med två fokusområden utbytta. Svagheter har bytts ut Aspriations – en del där vi beskriver vår målbild och vilka strävanden vi har – och hotdelen har ersatts av en del där vi förtydligar vilka resultat vi vill se i våra strävanden.

Två bokstävers i en förkortning kan tyckas vara mindre viktigt, men i grunden som vilar valet av fokus i två helt skilda synsätt på ledarskap.

Att fokusera på svagheter passar i ett transaktionellt ledarskap som helt klart har sina brister.

Men hotdelen då? Varför ska den bort?

Lite förenklat kan vi säga att det handlar om vilken historia vi som ledare vill föra fram och vårda.

Vill vi lägga tid och kraft på att diskutera framtida potentiella och hypotetiska hot eller vill vi vårda och förtydliga vår målbild?

Valen av fokusområden i en SOAR ligger i linje med de tankar som finns inom en ledarskapsmodell med kraftfulla frågor som främsta verktyg som heter Appreciative Inquiry.*

Att göra en personlig SOAR

Att göra en personlig SOAR innebär att du i punktform formulerar dina styrkor, möjligheter, strävanden och önskade resultat du vill se.

Naturligtvis måste du välja sammanhang.

Så gör du ditt arbete i samband med ett utvecklingssamtal på arbetet så kan SOARen bli lite annorlunda än om du gör den i samband med uppstartsmötet i ett projekt.

Gör du SOARen som en del i arbetet med att starta ett företag eller som en del i dina träningsförberedelser inför din första Ironman så blir det något helt annat.

Så börja med ditt sammanhang.

Fatta dig kort och prioritera ut de viktigaste punkterna inom respektive områden.

Försök få delarna att hänga samman. Dina strävanden och mål ska beskriva det du vill bli och strävar mot.

Resultatdelen ska beskriva faktiska, i någon mening mätbara/synliga, resultat.

Här är ett exempel:

Styrkor: Bra på att brottas, har vunnit SM i min viktklass. Träningsvillig. Har lätt för att hålla min viktklass trots att jag hela tiden utvecklas.

Möjligheter: Har möjligheter att få ekonomiskt stöd för min brottningssatsning från förbundet om jag …

Mina mål: Bli världens bästa brottare i min viktklass. Jag älskar att brottas och vill göra det på heltid.

Resultat: Från och med 1/1 2019 ingår jag i förbundets VM-satsning. Jag tar VM-guld i viktklass xx år 2020.

En fantastisk lärkänna övning

Att alla medlemmar i ett team förbereder sin SOAR och att ni gruppvis redovisar för varandra är ett utmärkt sätt att lära känna nya människor i ett arbetssammanhang och bygga förtroende.

Verktyget hjälper dig också att ställa de frågor som erfarenhetsmässigt visat sig ge energi och stärka individer och teams handlingskraft.

* En viktig not: Appreciative Inquiry handlar inte om positivt tänkande. Det är inte en lära som påstår att om vi alla är glada och goa så försvinner alla problem.

Läs gärna länken tidigare i inlägget till Styrkebaserads utmärkta inlägg.


Flera inlägg i samma kategori

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar