Vad är viktiga egenskaper hos en projektledare?

Vad som är viktiga egenskaper hos en projektledare beror lite på vem du frågar.

Eller så är det kanske mer korrekt att säga att synen på vad en projektledare ska hantera, och vilka viktiga egenskaper projektledaren ska ha, är allmänt accepterade.

Men vikten och prioriteringen varierar från projekt till projekt och från företag till företag. Dom flesta vill nog att en projektledare ska vara allt!

I det här inlägget tittar vi på två olika sammanställningar över viktiga egenskaper hos en projektledare.

Den första genomgången bygger på en sammanställning av platsannonser och den andra bygger på ett mer erfarenhetsmässigt och akademiskt resonemang.

Titta gärna på inlägget där jag försöker besvara frågan vad gör en projektledare om du vill sätta kraven på egenskaper i ett sammanhang.

Vi kommer också jämföra de två undersökningarna med varandra i slutet. Det blir lite som att jämföra äpplen med champinjoner då den första tabellen är allmän och den andra fokuserar på mjuka egenskaper hos en projektledare.

Men trots att det haltar lite så tycker jag jämförelsen är intressant. Hur många viktiga mjuka ledaregenskaper hos projektledare tror ni platsannonserna innehåller exempelvis?

Just det! Med mjuka egenskaper menar vi viktiga förmågor hos en projektledare som används i relationen relativt andra människor.

Jag tycker mjuka förmågor är viktiga egenskaper hos en projektledare.

Som ledare är vi också ansvariga för att leda oss själva. Den aspekten är det är ytterligare en aspekt i det mjuka ledarskapet men den utelämnar vi här. Du kan läsa mer om att leda sig själv som ledare om du följer länken.

De hårda delarna av ledarskapet handlar mer om det som är kopplat till området vi verkar inom. Det behandlar vi inte i det här inlägget.

Att leda projekt och utvecklas i det handlar mycket om att utveckla både hårda och mjuka delar i projektledarrollen.

Egenskaper hos en projektledare
Projektledarrollens två delar.

Vad säger platsannonserna om en projektledares viktiga egenskaper

Materialet i tabellen här nedanför kom kommer från olika undersökningar som utbildning.se genomfört under åren. Datan kommer ifrån att man studerar platsannonser och analyserar viktiga kunskaper eller egenskaper som lyfts fram där.

Egenskap som efterfrågades i annons2019 (600 studerade)2018 (400 studerade)
1. Examen 42,0 % 39,5 %
2. Självständig 33,5 %15,1 %
3. Effektiv 28,9 %
4. Strukturerad 27,2 %24,9 %
5. Positiv 26,7 %
6. Strategisk 25,9 %
7. Pedagogisk 23,9 %18,4 %
8. Självsäker 23,7 %12,8 %
9. Driven 21,4 %27,0 %
10. Budgetansvar 19,8 %15,1 %
11. Nyfiken 17,6 %
12. Kreativ 17,5 %12,3 %
13. Samarbetsvillig 17,1 %12,1 %
14. Flexibel 16,8 %17,9 %
15. Social 16,8 %14,9 %
16. Ansvarsfull 16,4 %
17. Detaljmedveten 11,5 %11,3 %
18. Inspirerande 11,5 %8,3 %
19. Relationsskapande  11,5 %
20. Lyhörd 11,3 %12,1 %

Ut från 2018 års lista åkte: Agil, flexibel, initativtagande, lättlärd, resultatinriktad och office-paketet.

11 egenskaper en projektledare ska ha – Lite mer erfarenhetsmässigt och vetenskapligt

viktiga egenskaper hos en projektledare
Bilden beskriver viktiga egenskaper hos en projektledare.

Ledarskap

Projektledaren ska personifiera uppdraget och ena gruppen kring den uppgift projektet har. Egentligen är den här egenskapen överordnad de som kommer nedan. Övriga rubriker är exempel på ledarskapsförmågor.

Konflikthantering

I de flesta grupper finns konflikter. Gott ledarskap kan minska konflikterna men samtidigt måste en ledare kunna hantera konflikter i en grupp.

Team building

Att skapa en grupp och gruppkänsla bland de man leder gynnar alla. Men en god ledare bidrar inte bara till att projektets innersta grupp är sammansvetsat och väl fungerande. En duktig projektledare bygger ett team som är större och inkluderar kund, styrgrupp, chefer och andra intressenter i arbetet.

Coachning

En duktig projektledare utför inte bara uppgiften med de resurser som ges utan bygger kunskap, kompetens och duktiga människor genom sitt ledarskap.

Förhandling

En projektledare förhandlar hela dagarna. Det är linjechefer, styrgrupp, kund, teammedlemmar, underleverantörer och en rad olika aktörer som projektledaren måste hantera och komma till olika uppgörelser med.

Det leder oss in på nästa del!

Beslutsfattande

En projektledare måste kunna fatta beslut. Ofta på ofullständiga grunder. Då är erfarenhet en viktig del. En annan viktig del är att projektledaren kan skapa sig en plattform där besluten accepteras och inte rivs upp av andra.

Politisk och kulturell medvetenhet

Räkna med att du som projektledare måste hantera såväl internpolitik som svåra situationer gentemot underleverantörer och kunder. En del i det är att ha förståelse för, och en förmåga att jobba med, olika kulturer inom företag och i internationella sammanhang.

Motivation

En effektiv grupp eller person måste ha en viss nivå av motivation för att prestera väl på arbetsplatsen. Projektledaren är fokuspunkten i projektet när det kommer till att se och motivera andra.

Metoderna för det här kan variera. En metod är att formulera SMARTa mål.

Förtroendeskapande

En projektledare måste kunna skapa förtroende hos den eller de som man jobbar med. Går inte det så är projektledarjobbet otroligt svårt. Vissa har en naturlig möjlighet att skapa förtroende hos sin omgivning, andra har inte den förmågan. Då får vi som projektledare hitta andra metoder att skapa förtroende.

Min personliga uppfattning är att en av de saker som indirekt skapar stort förtroende för projektledare är välfungerande team.

Kommunikation

När vi som projektledare gör fel så handlar det väldigt ofta om kommunikation. Det här är något man är mer eller mindre bra på naturligt, men medvetenhet om att detta är viktigt räcker långt. Om du tycker det är viktigt så lägger du naturligtvis ner tid på att säkerställa kvalitén.

Påverkan

Som projektledare måste du kunna interagera och påverka din omgivning. Det handlar mycket om social förmåga och självförtroende. Sedan skadar det inte om du är duktig på nästan allt annat vi nämnt ovan.

Kan vi använda den här typen av listor och sammanställningar för att avgöra vad som är en dålig projektledare?

En duktig ledare har självinsikt och kan med det kompensera för sina mindre goda sidor. Så jag tror inte att du ska ta listan och slå i huvudet på någon du tycker är en dålig projektledare, eller använda listan som en kravlista på dig själv. Ta den mer som en sammanställning över förväntningar på projektledare.

Första undersökningen jämfört med andra – Slutsatser

Om vi jämför den första undersökningen med den mer akademiska listan i del två så ser vi skillnader som är intressanta att reflektera kring.

Av de första 10 egenskaperna listade i tabellen ovan så hittar jag endast en ledaregenskap och det är pedagogisk. De övriga handlar om formell utbildning eller allmänt positiva egenskaper hos de flesta människor i arbete. Du ska vara positiv, effektiv, strukturerad och självständig.

Då är trots allt 2019 års undersökning bättre än 2018 då kunskap i Officepaketet var med.

Saknas några viktiga egenskaper hos en projektledare?

Vad säger du. Har jag fått med alla viktiga egenskaper hos en projektledare?

Jag funderade om jag kunde göra mer med materialet här.

Gick det att rangordna och bestämma vad som är den viktigaste egenskapen för en projektledare exempelvis.

Men jag tror att projektledarskapet är alldeles för omfattande för att man ska kunna göra något sådant. Eller?


Flera inlägg i samma kategori

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar