Senaste inläggen

Kategori:

Praktiska tips och tricks

Så här kan du använda AI i ditt jobbsökande

ChatGPT och Google Gemini är idag duktiga på att skriva och skapa texter på svenska. Här tittar vi på exempel ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Rollsökningsfasen i FIRO-modellen

FIRO-modellen (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) är en välkänd teori som beskriver hur grupper utvecklas över tid. Modellen pekar på tre ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Tillhörafasen i FIRO – Att känna sig delaktig och inkluderad

FIRO-modellen (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) är en välkänd teori som beskriver hur grupper utvecklas över tid. Modellen pekar på tre ... Läs mer

Kategori:

Jag som chef

Olika generationer

Olika generationer påverkar arbetsplatsen på olika sätt och det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dem för att skapa en ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Sex Sigma

Sex Sigma är en kvalitetskontroll- och processförbättringsmetod som har använts framgångsrikt inom många företag och organisationer. Genom att minska variation ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Lean

Lean är en filosofi och metodologi som fokuserar på att eliminera slöseri och optimera resursanvändningen i en organisation eller process. ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Poka yoke

Poka Yoke, även känt som ”felsäkring” på svenska, är en metod – jag kanske skulle säga filosofi – som används ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Vad betyder Kaizen och vad är det?

Kaizen, som betyder ”kontinuerlig förbättring” på japanska, är en metodologi och filosofi som fokuserar på att göra små, inkrementella förändringar ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

PDSA-cykeln (PDCA)

PDSA-cykeln beskriver en arbetsmetod som är vanlig inom ständiga förbättringar. PDSA är en förkortning för Plan-Do-Study-Act. På svenska säger vi ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Johari fönster

Johari-fönster är en modell och metod för att förstå, förbättra och utveckla självkännedom, kommunikation och relationer. Johari-fönster används för att ... Läs mer

Kategori:

Systems Engineering

FMEA och FMECA – Betydelse och användningsområden

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) och FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) är två viktiga verktyg för risk- ... Läs mer

Kategori:

Jag som ledare

Positiv feedback

Positiv feedback är en viktig del i dialogen och kan ha en stor inverkan på arbetsmiljö, motivation och tillfredsställelsen bland ... Läs mer

DISC-analys

Kategori:

Kunskapsbanken

DISC-analys

DISC-analys är en metod för att analysera och förstå en persons personlighet, beteende och arbetsstil. Genom att identifiera individuella drag ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Vad är digital transformation?

Digital transformation, eller digital omvandling, syftar till att integrera digitala teknologier och processer i alla delar av verksamheten för att ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Agil utveckling: En översikt och metodgenomgång

Agil utveckling, även kallad Agile Development, är en metodik som används för att snabbt och flexibelt utveckla mjukvaror och produkter. ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Vad är AI?

Artificiell intelligens (AI) är en teknologi som efterliknar mänsklig intelligens och gör det möjligt för datorer att utföra uppgifter som ... Läs mer

Kategori:

Systems Engineering

Kravspecifikation

En kravspecifikation är en dokumentation som definierar och beskriver kraven och förväntningarna för ett projekt, produkt eller system. Den används ... Läs mer

Kategori:

Vad gör en projektledare

Vad är en teamledare?

En teamledare har en viktig roll inom en organisation genom att han eller hon organiserar och guidar ett team för ... Läs mer

En bild med texten ständiga förbättringar

Kategori:

Kunskapsbanken

Ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar, alternativt kontinuerliga förbättringar, är en process som syftar till att förbättra effektiviteten och kvaliteten i verksamhetsprocess eller arbetsflöde. ... Läs mer

Kategori:

Systems Engineering

Icke funktionella krav

Icke-funktionella krav är en viktig del av system- och mjukvaruutveckling och handlar om de krav som inte är relaterade till ... Läs mer

Kategori:

Vad gör en projektledare

Passar jag som projektledare

Att vara projektledare är ett ansvarsfullt och utmanande jobb som kräver specifika egenskaper, färdigheter och utbildning. Det gör att det ... Läs mer

En bild med texten: funktionsorganisation.

Kategori:

Kunskapsbanken

Funktionsorganisation

En funktionsorganisation är en vanlig organisationsstruktur där arbetsuppgifterna är uppdelade efter olika funktioner eller specialiteter. I denna typ av organisation ... Läs mer

En bild med texten Herbergs motvationsfaktorer

Kategori:

Jag som ledare, Kunskapsbanken

Herzbergs motivationsteori

Herzbergs motivationsteori är en välkänd teori inom organisationspsykologi som handlar om vad som motiverar anställda och skapar jobbnöjdhet på arbetsplatsen. ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Vad är en workshop

Vad är en workshop: En workshop är en aktivitet där en grupp människor träffas för att jobba tillsammans och nå ... Läs mer

En bilk med texten ADKAR-modellen

Kategori:

Kunskapsbanken, Verktyg för projektledaren

ADKAR-modellen

ADKAR-modellen är en välkänd metod inom förändringsledning som används för att förstå och hantera människors reaktioner när de står inför, ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

5S

5S-metoden är en strukturerad metod för att skapa en organiserad och effektiv arbetsplats som används för att förbättra arbetsmiljön och ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Vad betyder agil

Vad betyder agil? Vi kan, eller vill vara agila, organisationer och projekt ska vara agila och agila metoder ska leda ... Läs mer

Kategori:

Att styra sig själv

Min chef får mig att må dåligt: En guide till att hantera en svår arbetsmiljö

Känner du att din chef får dig att må dåligt? Är du stressad, orolig eller till och med deprimerad på ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Systemutveckling

Vad är systemutveckling? Systemutveckling är processen för att skapa och implementera programvarulösningar för att lösa olika problem inom företag, organisationer ... Läs mer

Kategori:

Att styra sig själv

Självledarskap

Vad är självledarskap? Självledarskap handlar om att ta ansvar för sin egen karriär och personliga utveckling. Det innebär att ha ... Läs mer

En bild med texten, leda utan att vara chef

Kategori:

Ledarskap

Leda utan att vara chef

Det här är en introduktion till hur du påverkar och guidar andra på arbetsplatsen utan att ha formell auktoritet. Det ... Läs mer

Kategori:

Kunskapsbanken

Produktägare

Vad är en produktägare? En produktägare är en person som ansvarar för att leda och koordinera utvecklingen av en produkt ... Läs mer

En bild med texten delegera

Kategori:

Kunskapsbanken

Vad innebär det att delegera?

Här ska vi prata om delegering i olika former. Delegering kan vara formell, med skrivna papper och delegat. Där jag ... Läs mer

En bild med texten scrum

Kategori:

Kunskapsbanken

Vad är SCRUM?

Scrum är ett sätt att arbete, med ritualer och roller ungefär som vi är vana vid i traditionella projekt. Men ... Läs mer

En bild med texten intressentanalys

Kategori:

Verktyg för projektledaren

Intressentanalys

I det här inlägget ska vi prata om hur du kan göra en intressentanalys och ge dig tips på hur ... Läs mer

En bild med texten digital teambuildning

Kategori:

Praktiska tips och tricks

Digital teambuilding?!

Digital teambuilding är en metod för att stärka banden och samarbetet inom ett team där medlemmarna inte fysiskt sitter tillsammans. ... Läs mer